Rekisteriseloste

Lions-toiminnan yhteydessä syntyvälle jäsenrekisterille

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimis-/päivityspäivämäärä: 7.11.2011

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Lions-liitto ry.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marja Pakkanen
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki
010 501 4505, matkapuhelin 050 400 4800
marja.pakkanen@lions.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Lions-liitto ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteri Suomen Lions-liiton sisäiseen käyttöön.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot jäsenistä: nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymävuosi, klubiin liittymisvuosi, jäsenyyden laatu, tehtävät, koulutukset, puolison nimi. Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen rekisteröityessä klubin jäseneksi antamat tiedot ja jäsenen itse antamat päivittyvät tiedot.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa erillisellä sopimuksella Suomen Lions-liiton nimeämille henkilöille viestinnän tai muun Lions-toiminnan tarkoituksiin. Luovutuksesta tehdään joka kerta molempien osapuolien allekirjoittama sopimus. Tietoja ei luovuteta Suomen Lions-liiton ulkopuolelle markkinoinnin tarkoituksiin.

8. Rekisterin käyttöoikeus

Jäsentiedot on talletettu palvelimelle, jossa ne säilytetään luottamuksellisina. Jäsenrekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen tehtävänsä puolesta oikeus ja tarvittavat luvat.

9. Rekisterin tekninen suojaus

Jäsentiedot on tallennettu palvelimelle, joka sijaitsee luotettavalla palveluntarjoajalla. Palvelintilojen teknisestä turvallisuudesta huolehditaan mm. seuraavin toimenpitein: vartiointipalvelu, kameravalvonta 24/7/365, murtosuojaus, elektroninen hälytysjärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä.

10. Rekisterin tietoturva

Palvelimen tietoturva ja virussuojaus on ulkoistettu toimialan luotettavalle palveluntarjoajalle.

11. Rekisterin tekninen tavoitettavuus

Gigabit Ethernet-tekniikalla toteutettu runkoverkko takaa ruuhkattoman ja toimintavarman verkkoyhteyden kaikissa olosuhteissa.